Klaas Coulembier

. musicoloog . vormgever . componist .
. musicologist . graphic designer. composer .

. creation. reflection . research . communication .


Writing music, writing about music, shaping information graphically, editing and copywriting, giving lectures, ...

An awkward mishmash? Not when the conneting thread is communicating with an audience: making a story comprehensible, presenting an idea attractively.  Capturing people's interest for music and stories, and learning from all this along the way. Who could not dream of that?


. creatie . reflectie . onderzoek . communicatie .


Muziek schrijven, schrijven over muziek, informatie grafisch vormgeven, redactie en copywriting, lezingen geven, ...

Een bont allegaartje? Niet als de rode draad het communiceren met een publiek is: het begrijpbaar maken van een verhaal, het aantrekkelijk voorstellen van een idee. Mensen boeien met muziek en met verhalen, en er telkens zelf uit kunnen leren, wie droomt daar nu niet van?

©  Leen Vandenhende

Short bio (Dutch below)

Klaas Coulembier was born in Ypres (Belgium) in 1984. At the age of 11, he joined the YPRIANA Wind Band as a trumpet player, where he discovered the rich sound world of the wind band. He studied musicology at the University of Leuven, where he obtained his PhD in 2012 and was a postdoctoral research fellow until 2018. He currently works as communication officer for MATRIX [New Music Centre] and as copywriter for Bozar in Brussels. In addition, he is active as a freelance musicologist, composer and graphic designer.

Klaas has composed several works since 2007, mainly for Symphonic Wind Band. His composition Resilience (2015) was awarded with a prize from the province of West-Flanders and was performed several times by the Royal Symphonic Band of the Belgian Guides under the baton of maestro Yves Segers. In 2020, this composition won the Red Note New Music Festival Composition Contest in Illinois, US.

In recent years, Klaas has directed his activities more towards composing new pieces and promoting his music through his own publishing label Ypress Digital Music Editions. In 2019, he was commissioned to write the compulsory piece for the Flemish Open Wind Band Competition by Vlamo (The Garden of Earthly Delights). Around the same time, he was approached by maestro Dirk De Caluwe to compose a challenging piece for the Royal Wind Band of Schelle (Tramontana). These compositions formed the starting point for a growing oeuvre of original compositions for Wind Band.Bio (Nederlands)

Klaas Coulembier (12 juli 1984) groeide op in Zillebeke en Ieper. Hij studeerde trompet, piano en muziektheorie aan de Ieperse muziekacademie. Bij de Koninklijke Harmonie Ypriana groeide de interesse voor muziek uit tot een grote passie en zo trok Klaas in 2002 naar Leuven om er musicologie te studeren. In 2006 behaalde hij er zijn licentiaatsdiploma (master) met een thesis over het Concerto voor Orkest van Béla Bartók. Daarna kon hij meteen aan de slag als wetenschappelijk medewerker bij het onderzoekproject The Polytopic Clockwork onder leiding van Prof. dr. Mark Delaere. Dit onderzoek naar hoe componisten in de 20ste eeuw met de parameter 'tijd' omgaan leidde tot een doctoraatsproject van 2009 tot 2013, waarin hij een thesis schreef met de titel 'Multi-temporality. Analyzing simultaneous time layers in selected compositions by Elliott Carter and Claus-Steffen Mahnkopf'. De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in internationale vaktijdschriften en stelde hij voor op congressen in België, Nederland, Frankrijk, Engeland, Estland en Italië. Van 2013 tot 2018 bleef hij als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de universiteit. Daarnaast was hij drie jaar gastdocent muziekanalyse in het masterprogramma van LUCA School of Arts (Lemmensinstituut). In december 2018 ontving Klaas de prestigieuze Mgr. Lenaertsprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschap en Kunsten.

Doorheen zijn academische loopbaan besteedde Klaas ook veel aandacht aan het geven van lezingen en het schrijven van teksten over muziek. Hij wordt regelmatig gevraagd door de grote cultuurhuizen in Vlaanderen (Concertgebouw Brugge, deSingel, Amuz, Bozar, ...), verzorgt dagcursussen voor Davidsfonds en Amarant, en geeft af en toe duiding bij radiozender Klara. Sinds 1 oktober 2018 is hij op zelfstandige basis voltijds actief als freelance musicoloog, muziekgraveur en grafisch vormgever.

Door de intense studies naar de muziek van andere componisten werd ook het vuur om zelf te componeren regelmatig aangewakkerd. In 2003, 2006 en 2015 kreeg Klaas diverse onderscheidingen van de Provincie West-Vlaanderen voor zijn composities. In 2014 stond hij mee aan de wieg van Ypress Digital Music Editions, een papierloze muziekuitgeverij met het accent op de blaasmuziek en repertoire voor het deeltijds kunstonderwijs. In 2018 componeerde hij op vraag van Vlamo het verplichte werk voor het Vlamo Open Harmoniekampioenschap op 17 maart 2019. Sindsdien componeert hij - vooral in opdracht - originele werken voor harmonieorkest.

© Leen Vandenhende

freelance musicoloog

CC Strombeek, Festival van Vlaanderen, De Singel, Concertgebouw Brugge, Bozar, Amuz, MATRIX [New Music Centre], Amarant, Davidsfonds, Antwerp Symphony Orchestra (deFilharmonie), Casco Phil, SymfonieOrkest Vlaanderen, Opera Ballet Vlaanderen,  ...

vormgever

MATRIX [New Music Centre], EuroMAC2014, Ypress Digital Music Editions, Frank Martin Stichting (Universal Edition), Anima Eterna Brugge, I SOLISTI, ...

componist

Ypress Digital Music Editions

(amateur)trompettist

Koninklijke Harmonie Ypriana (voorzitter, trompet)

wat voorafging

1996-2002 Latijn-Wiskunde @ Sint-Vincentiuscollege Ieper

1992-2006 Trompet, piano, muziektheorie @ Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Ieper (nu: Dé Academie)

2002-2006 Licentiaat (master) musicologie @ KU Leuven

2006-2009 Wetenschappelijk medewerker @ KU Leuven

2009-2013 Aspirant doctor in de musicologie @ FWO & KU Leuven

2013-2018 post-doctoraal onderzoeker & gastdocent @ KU Leuven | Koninklijk Conservatorium Brussel | LUCA School of Arts

2018- . . . . . . voltijds freelancer

2020-2022 gastprofessor musicologie @ KU Leuven

2020-. . . . . . stafmedewerker communicatie MATRIX

2023-2024 Copywriter Muziek Bozar